Uw mening telt!

Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten.

Feedback

Verwerken

Verbeteren

Niet tevreden? Laat het ons weten?

Bent u ontevreden, laat het ons dan weten. Een goede manier om uw ontevreden kenbaar te maken bij Venazorg, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende. We proberen dan samen met u te werken naar een gepaste oplossing. Door middel van uw input draagt u bij aan het optimaliseren van onze dienstverlening.

Hoe meldt u ontevredenheid?
Door middel van het invullen van het online klachtenformulier op deze website. Een andere mogelijkheid is een brief sturen t.a.v. de directie van Venazorg naar van Suytboulevard 40, 5705KG te Helmond. 

Wij proberen u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van uw klacht een (schriftelijke) reactie te geven en de te nemen maatregel.

Aanmeldformulier

2 + 13 =

Onafhankelijke klachtenfunctionaris van de klachtencommissie KPZ

Heeft u uw klacht ingediend bij Vena Zorg en u bent niet tevreden met de afhandeling ervan. Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die een oordeel uitspreekt over uw klacht. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via info@klachtenportaalzorg.nl of u kunt via www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. 

Meer informatie over de klachtencommissie Klachtenportaal Zorg kunt u vinden op de website: www.klachtenportaalzorg.nl

Wat doet de geschillencommissie KPZ?

U kunt bij de geschillencommissie terecht als u het niet eens bent met uitspraak van de instelling of van de klachtencommissie over uw klacht. Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak.

U kunt contact opnemen met de geschilleninstantie via de mail contact@geschilleninstantiekpz.nl of telefonisch via 0228-322205.

Meer informatie over Stichting Geschillencommissie KPZ kunt u vinden op de website: www.geschillencommissiekpz.nl

Contact

Hoofdkantoor:

Suytboulevard 40
5705KG Helmond

E-Mail:
info@venazorg.nl

Telefoon:
0492 236009