Cliëntenraad

Bij Venazorg staan de wensen van de cliënten centraal en zijn we persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. Wij willen er zijn als de cliënten ons nodig hebben. We hebben als doel om waarde toe te toevoegen aan de kwaliteit van het leven van mensen, vinden het belangrijk om dichtbij de client te staan en is betrouwbaarheid het fundament voor onze dienstverlening. Het zijn onze kernwaarden die weergeven waar wij voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Vena Zorg het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten. Deze belangen worden behartigd door de cliëntenraad van Venazorg.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad van Venazorg is opgericht en geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke onderwerpen. De cliëntenraad geeft ook instemming over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Zij praten niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over ontwikkelingen binnen Vena Zorg. 

Wie kunnen deelnemen als lid van de cliëntenraad?

Bij voorkeur nemen cliënten van Venazorg zitting in de cliëntenraad. Het kan ook voorkomen dat de cliënten iemand in hun omgeving voordragen om namens hun zitting te nemen. We streven naar een samenstelling van de cliëntenraad, die een afspiegeling weergeeft van de cliënten van Vena Zorg. Op die wijze willen we nastreven dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Belangstelling en kandidaat stellen cliëntenraad 

Heeft u ook belangstelling om deel te nemen aan de cliëntenraad? Laat ons dit dan weten via info@venazorg.nl.