Cliëntenraad

Bij Vena Zorg staat de klant centraal en zijn we persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. Wij willen er zijn als deze mensen ons nodig hebben. Zoals in de visie van Vena Zorg staat hebben we als doel om waarde toe te toevoegen aan de kwaliteit van het leven van mensen, vinden wij het belangrijk om dichtbij de client te staan en is betrouwbaarheid het fundament voor onze dienstverlening. Het zijn onze kernwaarden die weergeven waar wij voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Vena Zorg het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten. Deze belangen worden vanaf 1 juli 2020 behartigd door de Cliëntenraad van Vena Zorg.

Wat doet een Cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van Vena Zorg. De Cliëntenraad heeft ook instemmingsrecht over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Zij praten niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over ontwikkelingen binnen Vena Zorg. 

Wie kunnen deelnemen als lid van de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Vena Zorg wordt vanaf 1 juli 2020 opgericht en maakt het mogelijk om mee te praten, denken en beslissen over het beleid van Vena Zorg. Bij voorkeur nemen cliënten van Vena Zorg zitting in de Cliëntenraad. Het kan ook voorkomen dat familieleden, mantelzorgers of externe deskundige deelnemen. Gestreefd wordt naar een samenstelling van de cliëntenraad, die een afspiegeling is van alle cliënten van Vena Zorg. Op die wijze willen we nastreven dat iedere cliënt van Vena Zorg de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Belangstelling en kandidaat stellen Cliëntenraad

Heeft u, of een verwante van u, belangstelling voor of wilt u meer weten over het lidmaatschap van de Cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0492-236009 of per e-mail via info@venazorg.nl.